I PARAFIALNY KONKURS BIBLIJNY

Szczegóły i regulamin...

REGULAMIN  PARAFIALNEGO  KUNKURSU  BIBLIJNEGO ZE  ZNAJOMOŚCI  EWANGELII  WEDŁUG  ŚW. MARKA

 1. Podstawowym celem konkursu jest obudzenie  zainteresowania treścią objawienia Bożego zawartego w Piśmie Świętym oraz zachęta do przyjmowania pozytywnych postaw ukazanych w Biblii.
 2. Organizatorem konkursu jest Parafia NMP Królowej Polski w Miętustwie.
 3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej i gimnazjum. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie uczęszczający do szkół na terenie parafii, jak i mieszkańcy parafii chodzący do szkół poza parafią.
 4. Dzieci i młodzież przygotowując się do konkursu zapoznają się z treścią Ewangelii wg św. Marka zawartej w Biblii Tysiąclecia - wydanie V.
 5. Konkurs odbędzie się w formie pisemnej poprzez wypełnienie przygotowanego testu.
 6. Parafialny etap zmagań konkursowych jest zarazem finałem konkursu.
 7. Finał konkursu odbędzie się  14 marca ( sobota ) 2015 roku w salce parafialnej przy kościele w Mietustwie.
 8. Uczestnicy konkursu otrzymują upominki, natomiast laureaci konkursu otrzymują ponadto nagrody rzeczowe.
 9. Za przeprowadzenie finału odpowiada Ks. Proboszcz.
 10. Udział uczniów w finale oceniać będzie Parafialna Komisja Konkursowa. W skład Komisji wchodzą: Ks. Proboszcz oraz przedstawiciele Rady Parafialnej.
 11. Pytania i zadania dla uczestników konkursu przygotowuje Ks. Proboszcz.
 12. Wszystkie sytuacje sporne związane z konkursem rozstrzyga Parafialna Komisja Konkursowa.

 


Powrót
             
387722 odwiedzin od 1 marca 2013                                           1999-2021 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms