Rys historyczny Parafii

 

RYS HISTORYCZNY:

1848 r. – wymurowano kaplicę z kamienia przy drodze w Miętustwie

1905 r. – sędzia Zygmunt Kostkiewicz z Czarnego Dunajca pisze do Konsystorza Biskupiego w Krakowie podanie o

erekcję nowej parafii z prośbą, aby kościół był pod wezwaniem NMP Królowej Polski

1906 r. – do kaplicy dobudowano z drewna nawę główną i nawy boczne

1908 r. – przyjazd pierwszego ekspozyta w Miętustwie, ks. Antoniego Kudłacika

1914 r. – zaczęto zbierać fundusze i gromadzić materiały budowlane

1924 r. – we wrześniu rozpoczęto kopanie fundamentów; prymicje ks. Jana Wyrostka, rodaka z Ratułowa

1925 r. – poświęcenie kamienia węgielnego przez ks. prałata Krawczyńskiego z Ludźmierza

1928 r. – poświęcenie kościoła dokonał z upoważnienia Ks. Kard. S. Sapiehy, ks. Leopold Brosig z Czarnego Dunajca

1956 r. – konsekracja kościoła dokonana przez ks. bp Franciszka Jopa, wikariusza kapitulnego z Krakowa

1964 r. – rekolekcje różańcowe; do Różańca Rodzinnego zapisało się 475 rodzin

1965 r. – nawiedzenie rodzin w obrazie NMP Częstochowskiej

1968 r. – wizyta Ks. Kard. Karola Wojtyły i poświęcenie koron do obrazu NMP

1975 r. – wizyta Ks. Kard. Karola Wojtyły z okazji 25-lecia kapłaństwa ks. Stefana Kajdasa

1979 r. – przybycie Ks. Bp Juliana Groblickiego z relikwiami św. Stanisława biskupa i męczennika

1983 r. – poświęcenie i pierwsza Msza Św. w kaplicy cmentarnej

1985 r. – wmurowanie kamienia węgielnego w kaplicy w Ratułowie

1986 r. – wizyta kanoniczna Ks. Kard. F. Macharskiego i nawiedzenie rodzin w kopii Figury NMP Ludźmierskiej

1992 r. – nowy podział diecezji; parafia wchodzi w skład dekanatu Czarny Dunajec, a dziekanem zostaje aktualny proboszcz Miętustwa, ks. Józef Ślazyk

1998 r. – z okazji 90-lecia parafii rodacy z USA ufundowali 3 nowe dzwony: „Maria”, „Wojciech”, „Jan Paweł II”

1999 r. – nawiedzenie parafii w obrazie NMP Częstochowskiej z udziałem Ks. Kard. Franciszka Macharskiego

2000 r. – dramat ks. Józefa Ślazyka, który ulega poważnemu wypadkowi w kościele

2004 r. – trzęsienie ziemi ( ponad 4,3 stopnia w skali Richtera ) naruszyło świątynię

2008 r. – Uroczystość 100-lecia parafii z udziałem Ks. Kard. Stanisława Dziwisza

Proboszczowie i administratorzy parafii:

1908-1910 ks. Antoni Kudłacik

1910-1927 ks. Stanisław Jeż

1927-1953 ks. Karol Wójcik

1953-1961 ks. Władysław Chowaniec

1961-1976 ks. Stefan Kajdas

1976-1985 ks. Tadeusz Topa

1985-1989 ks. Wieslaw Macuda

1989-2004 ks. Józef Ślazyk

2004-2012 ks. Michał Kliś

2012 ks. Janusz Rzepa

             
646673 odwiedzin od 1 marca 2013                                           1999-2024 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms