Cmentarz Parafialny

 

Cmentarz znajduje się w odległości 250m od kościoła. Prowadzi do niego droga asfaltowa. Na terenie ogrodzonego cmentarza mieści się kaplica, którą wybudowano w 1982 roku. Poświęcenie kaplicy i pierwsza Msza Święta zostały odprawione w 1983 roku.

 

REGULAMIN  CMENTARZA

 1. Cmentarz służy do grzebania ciał zmarłych, wyrażenia pamięci i czci do  zmarłych oraz modlitwie za nich; jest też miejscem zadumy nad życiem i wiecznością.
 2. Administratorem cmentarza jest Proboszcz Parafii i ma do pomocy Grabarza, który w jego imieniu pilnuje porządku i wykonuje konieczne prace na cmentarzu.
 3. Pochówek na cmentarzu może się odbyć po uzyskaniu zgody administratora  cmentarza i po dostarczeniu do kancelarii parafialnej odpowiednich dokumentów.
 4. Miejsce pochówku wyznacza administrator cmentarzu w  porozumieniu z rodziną zmarłej osoby. Usytuowanie grobu i jego wymiary winny być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza.
 5. Rodzina zmarłego jest zobowiązana do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia.
 6. Wszelkie pozostałości po wieńcach, kwiatach winny być usuwane z grobów przez jego użytkowników i składane na miejscu do tego przeznaczonym.
 7. Wszelkie niepotrzebne przedmioty ze szkła, plastiku i metalu należy umieszczać w kontenerze na śmieci znajdującym się przed wejściem na cmentarz. 
 8. Na cmentarzu wolno przebywać każdego dnia od rana do zmroku.
 9. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania spokoju, porządku i czystości.
 10. Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, np.; budowę nowego pomnika, remont pomnika, wykonanie grobowca.
 11. Kamieniarz ma prawo wykonywać na cmentarzu swoje prace w dni powszednie tylko wtedy ,gdy posiada zezwolenie od administratora. Klucz do bramy wjazdowej znajduje się u Grabarza.
 12. Prace przy nagrobku należy tak wykonywać, by nie spowodowały szkód  na sąsiednich grobach. Inwestor dba też o uprzątnięcie miejsca po wykonaniu pracy.
 13. Pozostałości po starych rozebranych pomnikach winny być niezwłocznie usunięte z terenu cmentarza.
 14. Grób może być użyty ponownie jako miejsce grzebalne 20 lat od daty pogrzebu.
 15. Jeżeli po 20 latach użytkownik nie wniesie zastrzeżeń i nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji przez złożenie opłaty, to urząd parafialny traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu.
 16. Administrator cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.
 17. Kaplica cmentarna jest własnością Parafii i jest przez nią zarządzana.
 18. Kwestie nie objęte niniejszym regulaminem będą rozpatrywane przez administratora cmentarza.

 

Regulamin powyższy obowiązuje od dnia 01 października 2013 r.

 

             
658560 odwiedzin od 1 marca 2013                                           1999-2024 © MATinternet Zakopane :: Powered by MATcms